Giới thiệu về hóa đơn điện tử xác thực

Hóa đơn là loại chứng từ để xác nhận hoạt động kinh doanh. Mua bán trong têu dùng hằng ngày. Đây cũng là căn cứ để cơ quan thuế thực hiện việc truy thuốc các loại thuế để bổ sung vào ngân sách quốc gia trên cơ sở luật đinh. Hiện nay tại Việt Nam, cùng với chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, số hóa các giấy tờ nhằm tạo sự thuận lợi và minh bạch cho người dân, hóa đơn điện tử đã dần thay thế hóa đơn giấy truyền thống. Hóa đơn điện tử gồm hai loại là hóa đơn điện tử thông thường và hóa đơn điện tử xác thực. Mọi người chắc hẳn đã quá quen với loại hóa đơn điện tử thông thường nhưng còn khá lạ lầm với thuật ngữ hóa đơn điện tử xác thực. Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp quý bạn đọc hiểu hơn về loại hóa đơn điện tử xác thực và sự khác biệt của nó với hóa đơn điện tử thông thường.
1. Hóa đơn điện tử xác thực là gì
Hóa đơn điện tử xác thực là loại hóa đơn được cấp mã xác thực do cơ quan thuế cấp. Mã xác thực này được lưu trữ trên hệ thống xác thực của cơ quan thuế giúp dễ dàng kiểm tra, nắm bắt và truy thu thuế. Khi sử dung loại hóa đơn này, người bán phải sử dụng chữ ký điện tử để làm căn cứ xác nhận cho cuộc giao dịch. Và thay vì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm kê khai, lưu trữ hay quản lý các dữ liệu này thì nay, với sự số hóa giấy tờ, cơ quan thuế sẽ là người nắm bắt và quản lý dữ liệu về các hóa đơn điện tử xác thực thông qua hệ thống mã xác thực đã được định sẵn.
2. Sự khác biệt giữa hóa đơn điện tử xác thực với hóa đơn điện tử thông thường
Hóa đơn điện tử xác thực là loại hóa đơn được cấp mã bởi cơ quản thuế. Đối tượng sử dụng loại hóa đơn này thường là những doanh nghiệp đăng ký với các cơ quan thuế hay các đơn vị có rủi ro về thuế cần phải có sự giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên, hóa đơn điện tử thông thường là loại hóa đơn được các doanh nghiệp sử dụng dưới sự quản lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với cơ quan thuế khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử để được cấp một mã lưu hành để đồng bộ các giao dịch và dễ dàng quản lý dữ liệu. Như vậy, doanh nghiệp sẽ là chủ thể thực hiện việc xuất, quản lý và lưu trữ dữ liệu với các thông tin về hóa đơn điện tử xuất hằng ngày trong quá trình giao dịch của doanh nghiệp.
Hy vọng những nội dung được chia sẻ trên đây đã giúp quý bạn đọc hiểu hơn về loại hóa đơn điện tử xác thực. Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo để có thêm những kiến thức bổ ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *